Stichting Heidehof

Stichting Heidehof bewaakt het duurzame beheer van de natuur op het landgoed en de natuurbegraafplaats.

Dit zijn de mission statements van het landgoed:

  • verhoging natuurkwaliteit van het landgoed en andere natuurgebieden
  • re-integratie relatie mens en natuur
  • streven naar hogere maatschappelijke en politieke waardering van natuur 

Wij besteden elke dag veel zorg en aandacht aan natuurbehoud. We hechten groot belang aan een goede relatie tussen mens en natuur. Onbekend maakt onbemind. Mensen die de natuur beter kennen, zullen er ook beter voor zorgen. Daarom vertellen we het verhaal over de natuur en de natuurhistorie van het gebied.

We laten bijvoorbeeld zien hoe het landschap is gevormd, maar we vertellen ook over de flora en fauna op de natuurbegraafplaats. Zo dragen we bij aan grotere waardering van natuur.

De opbrengsten uit de natuurbegraafplaats komen direct ten goede aan het beheer van de natuur op het landgoed.

Ook wordt een deel van de opbrengsten gereserveerd voor toekomstig natuur- en bosbeheer. Daarmee stellen we de toekomst van het bos veilig en waarborgen we dat deze bijzondere plek behouden blijft. Als nabestaande kunt u hier altijd terugkeren om herinneringen op te halen.

In het bestuur van de stichting zitten mensen uit diverse disciplines, maar allen gericht op de natuur. De Stichting heeft een officiële ANBI-status.