Vergelijking tarieven

Wat kost een begrafenis?

Wat kost een begrafenis in onze regio? En is natuurbegraven goedkoper of duurder dan op een reguliere begraafplaats? Het zijn vragen die vaak voorbij komen als we met mensen spreken op Natuurbegraafplaats Laude. Om hier een goed antwoord op te geven hebben we de kosten voor u op een rijtje gezet.

Grafrechten

Als u een graf koopt, dan wordt u geen eigenaar van de grond. U koopt het recht om op die plek begraven te worden. Op de meeste begraafplaatsen is dit recht vrijwel altijd tijdelijk. Na een periode van 10 tot 30 jaar verloopt dan het grafrecht. De nabestaanden kunnen er dan voor kiezen om die rechten te verlengen, met bijbehorende kosten. Doen ze dat niet, dan heeft de begraafplaats het recht om te ruimen.

Op Natuurbegraafplaats Laude worden graven niet geruimd. We spreken dan ook van het eeuwigdurend grafrecht. De grafrechten hoeven dus niet verlengd te worden, het graf blijft voor altijd. De kosten voor het grafrecht zijn eenmalig en worden bij aanschaf betaald.

Begraafkosten

Behalve de grafrechten, worden er ook kosten berekend voor het begraven zelf. Deze kosten bestaan uit het openen en sluiten van het graf, de administratieve handelingen en de begeleiding op de begraafplaats. Deze kosten worden natuurlijk pas in rekening gebracht op het moment van begraven.

Voorbeeld vergelijking grafkosten

In dit voorbeeld vergelijken we de tarieven van een natuurbegrafenis op Laude met de kosten van een graf in deze regio. Een vergelijking is lastig, omdat alleen op Laude eeuwigdurende grafrechten bestaan, maar het geeft wel een beeld van de kosten.

Westerwolde Stadskanaal Emmen Laude
Grafrechten 20 jaar of meer* € 1.840 € 1.755 € 2.576 € 3.950
Verlengingskosten 10 jaar € 615 € 833 € 1.130
Grafmonument ** € 1.500 € 1.500 € 1.500
Begraafkosten weektarief € 840 € 605 € 647 € 695
€ 4.795 € 4.693 € 5.853 € 4.645

* Op Laude is het grafrecht eeuwigdurend i.p.v. 20 of 30 jaar. Om een reële vergelijking te maken is bij de gemeentes uitgegaan van het langst mogelijke grafrecht.

* * Voor de kosten van een grafmonument is een goedkope markering van € 1500,00 gekozen. Op Laude betaalt u niet voor een grafmonument. De boomschijf  zit bij het grafrecht in. U betaalt alleen kosten indien u deze wilt vervangen. 

Onderhoudskosten

Bij een graf is er meestal sprake van jaarlijkse onderhoudskosten. Vaak worden deze vooruit betaald voor dezelfde periode als de grafrechten. Als de grafrechten verlengd worden, zullen ook de onderhoudskosten betaald moeten worden. Op een natuurbegraafplaats worden geen kosten voor onderhoud in rekening gebracht. De natuur zelf zorgt daar voor het graf. Het beheer van het gehele natuurgebied wordt betaald uit een speciaal fonds voor natuur- en bosbeheer. Voor ieder graf wordt een bedrag in dat fonds gestort.

Grafzerk of niet?

Het is gebruikelijk om een grafmonument te plaatsen op een begraafplaats. Wat een grafsteen kost, is afhankelijk van het materiaal en van de grootte. Qua materialen is er veel mogelijk. Een monument kan gemaakt worden van natuursteen, maar ook van glas, RVS of zelfs van hout. Naast het materiaal komen er soms ook nog vergunningskosten, graveerkosten en plaatsingskosten bij.

Op een natuurbegraafplaats zijn dergelijke grafmonumenten niet toegestaan. Op Laude bieden we onze cliënten kosteloos een onbewerkte boomschijf met inscriptie aan. Deze boomschijf vergaat na enkele jaren en symboliseert zo ook de vergankelijkheid van de mens. Een boomschijf kan daarna nog wel vervangen worden. Dan zijn er wel kosten aan verbonden.

Overige kosten

Bij een uitvaart komt meer kijken dan alleen het graf. De aanschaf van een kist, mand of lijkwade en het vervoer van de overledene bijvoorbeeld. Maar ook het versturen van rouwkaarten, het plaatsen van een advertentie en natuurlijk de ceremonie en condoleance. Het is verstandig om deze kosten goed op een rij te zetten. Op Laude werken we samen met alle uitvaartverzorgers. Zij kunnen u hierover goed informeren.

Alle tarieven op een rij

Bij Natuurbegraafplaats Laude hanteren we duidelijke en eenmalige tarieven. U vindt het complete overzicht op onze tarievenpagina.

Tarieven bijgewerkt op 31-10-2022