Natuurbeheer

Natuurbegraafplaats Laude komt voort uit de behoefte iets te doen voor de verbinding tussen de natuur en de mens. De mens neemt deel aan de natuurlijke keten van leven en dood. Hij komt eruit voort en keert er weer in terug. Sinds eeuwen heeft de mens natuur gebruikt voor eigen doeleinden.

Klimaatcrisis, gebrek aan voedsel en grondstoffen laten zien, dat grenzen van het gebruik zijn bereikt. Een nieuwe grondhouding is nodig. Bij alles wat we doen, zou het verstandig zijn om te bedenken welke invloed dit op de natuur heeft. De natuur wijst de weg. Bij het bepalen van de grafplekken is het natuurbeheer leidend. Wij beheren een gebied van 60 hectare. Binnen dit gebied is 12 hectare beschikbaar voor natuurbegraven.

Het natuurgebied wordt onderhouden volgens het beheerplan van Stichting Heidehof. Onze doelstelling is om in het gebied de kwaliteit van de natuur te verhogen. Daarmee kunnen we het oorspronkelijke karakter terugbrengen met ruimte voor eik, beuk en berk, heesters en kruidenrijke vegetatie.