Over Ons

Natuurbegraafplaats Laude is een initiatief van Stichting Heidehof. Sinds de toestemming van de gemeenteraad dit jaar hebben we gewerkt aan het opzetten van een nieuwe, zelfstandige organisatie voor de natuurbegraafplaats.

Over Laude

Natuurbegraafplaats Laude ligt aan de rand van Laude aan het Ruiten A kanaal Oost in Groningen. De natuurbegraafplaats is onderdeel van een 60 hectare groot natuurgebied en heeft een oppervlakte van circa 12 hectare waar begraven mag worden. Vroeger wierp het stuifzand hier zandduinen op, tegenwoordig is het een gevarieerde gebied met afwisselend hoge en lage gelegen gedeeltes afgewisseld met water.

Natuurbeheer

Met de komst van de natuurbegraafplaats is er meer ruimte om het natuurgebied intensiever te beheren. De opbrengsten uit de natuurbegraafplaats komen direct ten goede aan het beheer van de natuur in het gebied. Ook wordt een deel van de opbrengsten gereserveerd voor toekomstig natuurbeheer. De natuur- en beleefwaarden in het gebied worden versterkt door een dynamisch, levendig bos te maken waarbij er variatie is in boomsoorten, heesters, kruidige bodemvegetatie afgewisseld met watergangen. Daarmee stellen we de toekomst van het bos veilig en waarborgen we dat deze bijzondere plek behouden blijft. Als nabestaande kunt u hier altijd terugkeren om herinneringen op te halen.