Hoe vind ik een graf terug

Hoe vind ik een graf terug op Natuurbegraafplaats Laude

De natuur is continu in ontwikkeling. Waar het ene jaar de grond nog kaal is, kan een jaar later op dezelfde plek een jonge struik, boom of plant staan. In ons natuurgebied, van 60 hectare, is het dan soms lastig om te herkennen waar een plek is gereserveerd of om een graf terug te vinden.

Vastleggen van een graf
Een gekozen plek wordt door ons vastgelegd met een meetinstrument dat ons voorziet van een uniek GPS-coördinaat. Deze gegevens worden nauwkeurig vastgelegd. Zo is een plek voor altijd terug te vinden en kunt u, wanneer u dat wilt, naar deze plek terugkeren.

Digitale plattegrond
Een eenvoudige manier om een graf van een dierbare terug te vinden, is via onze digitale kaart: kaart.natuurbegraafplaatslaude.nl. Op deze plattegrond kunt u via het zoekscherm het graf van een overleden dierbare vinden. Door uw locatie te delen in ons gebied, ziet u op de kaart waar u staat en waar het graf zich bevindt.

Gereserveerde plek
Wanneer u zoekt naar uw gereserveerde plek, dan kunt u het grafnummer (deze vindt u op de grafakte) invullen op de digitale kaart.

Hoe vind ik een graf terug

Plattegrond bij ontvangsthuis
Een andere mogelijkheid om een graf te vinden is via een papieren plattegrond. Deze kunt u in het ontvangsthuis ophalen. Hierop geven wij aan waar het graf te vinden is, zodat u hier gemakkelijk naartoe kunt wandelen.

Minder goed ter been?
Ook als u minder goed ter been bent, maken wij het mogelijk om het graf van een dierbare of uw gereserveerde plek te bezoeken. We beschikken over een e-car waarmee we u kunnen brengen. Wanneer u hier gebruik van wilt maken, neem dan van tevoren even contact met ons op zodat wij tijd en ruimte voor u kunnen inplannen.

Boomschijf
Het kan voorkomen dat u een graf heeft gevonden, maar dat er geen grafmarkering te zien is. Wanneer er net begraven is, duurt het enige tijd voordat een grafmarkering geplaatst wordt. Sommige mensen kiezen er bewust voor om geheel op te gaan in de natuur, zonder grafmarkering. Als grafmarkering is alleen een boomschijf toegestaan met bijvoorbeeld een naam erop. Als u op grafbezoek komt, is het niet toegestaan om bloemen neer te leggen. Waarom we dat zo doen, leest u hier.

Telefonisch contact
Bent u in het gebied en kunt u de plek niet vinden? Neem dan contact met ons op; we helpen u graag. Wij zijn dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar.