Natuurbeheer

Sinds de start van natuurbegraafplaats Laude is er al veel gebeurt in de natuur. Afgelopen maanden hebben we met diverse voorbereidingen Laude nog mooier gemaakt. Dankzij het aanleggen en begaanbaar maken van wandelpaden kan iedereen het bos nu bezoeken. Er zijn 3 bruggen geplaatst om zo de verbinding tussen het oude en jonge bos te herstellen.

Verhogen natuurwaarden

De doelstelling voor het gehele natuurgebied is om de kwaliteit van de natuur te verhogen. Er staan vrij veel exoten in het bos, voornamelijk Amerikaanse Vogelkers, die vanwege het overwoekerende karakter ook wel Bospest wordt genoemd. Hiervoor is een beheerplan gemaakt met als doel de vogelkers grotendeels te verwijderen. Zo krijgen de oorspronkelijke bomen meer ruimte en kunnen andere flora zich beter ontwikkelen.

Poelen en sloten

Om het bos nog gevarieerder te maken van het leven in al zijn vormen en daarmee de biodiversiteit te vergroten, is er een grote poel aangelegd. De poel dient als voortplantingsplek voor dieren, voornamelijk amfibieën, vissen, libellen en andere insecten, maar ook als voedsel-, drink- en badderplek voor (jonge) weidevogels en zoogdieren, zoals vleermuizen.  Ook een das of een ree komt naar een poel om te drinken.

Er is diepteverschil in de poel aangebracht en de ene wand is steiler dan de andere. De grootte en diepte van een poel hebben invloed op de dieren die naar een poel toe zullen komen. De ene kikkersoort leeft liever in een diepe poel, terwijl de andere liever een ondiepe poel heeft.

Ook de watergangen die in het natuurgebied aanwezig zijn, hebben we schoongemaakt. Takken en ander afval zijn verwijderd en de walkanten en oevers zijn weer netjes bijgewerkt.

 

 

Geplaatst in Laude