Welke mogelijkheden zijn er voor graven?

U kunt tijdens uw leven al een plek uitzoeken op natuurbegraafplaats Laude voor een individueel graf. Een graf krijgt alle ruimte en wordt niet geruimd.

Meerdere graven
Het is ook mogelijk om graven zo te plaatsen dat geliefden of familie bij elkaar kunnen komen te liggen. Op natuurbegraafplaats Laude kiest u voor graven naast elkaar. Voor kinderen tot en met 12 jaar is een kindergraf mogelijk.

Herbegraven
Is een dierbare al elders begraven, dan is het mogelijk om voor een herbegraving op Laude te kiezen.

Urngraf / Verstrooien
Ook voor urnen, na crematie, is een plek te reserveren op Laude. De urn moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen in verband met de belasting voor de natuur. Het is ook mogelijk om de as uit te strooien. Dit is alleen toegestaan in een urngraf.