Is het verstrooien van as ook mogelijk?

As uitstrooien in de natuur is op Laude niet mogelijk omdat crematie-as stoffen bevat die van invloed zijn op de natuurlijke vegetatie als ze in de humuslaag terecht komen..

Wel is het mogelijk as uit te strooien in een graf onder de humuslaag. Dit kan eventueel in een urn, mits de urn geen belasting vormt voor de natuur.